2009. december 31., csütörtök

A Székely Nemzeti Tanács és a jobboldal

Az év utolsó napja hagyományos módon kínálja az alkalmat a mérlegkészítésre. Az ember visszapillant a végéhez közeledő esztendőre, és előre nézve terveket készít az újévre. A Székely Nemzeti Tanács utolsó ülésén is ez a szándék vezetett, amikor az elmúlt időszak eredményeit értékelve a jövő tennivalóiról is szóltam. Hadd emeljek ki ezekből egyetlen egyet: határozott lépeseket kell tennünk a kapcsolatépítés és együttműködés érdekében az erdélyi magyar szervezetek felé. Készek vagyunk egyenrangúak közti partneri viszony kiépítésére minden autonómiának elkötelezett erdélyi magyar szervezettel.

Ezzel kapcsolatban kell megemlékeznünk azokról a bíztatásokról, amelyek egy jobboldali tömörülés felé terelnék a Székely Nemzeti Tanácsot. Lukács Csaba a Magyar Nemzet december nyolcadiki számában arra buzdít, hogy félretéve a „személyi ellentéteket”, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Párt és a Székely Nemzeti Tanács „egy ütőképes jobboldali pólust” hozzon létre. Hasonló igényt fogalmaz meg a Magyar Polgári Párt sarmasági szervezete is, közös fellépést sürgetve, amely az „erdélyi magyar jobboldalt is helyzetbe hozhatná.”

Nincs személyi ellentét köztem és a Lukács Csaba által felsorolt szervezetek vezetői között. Elvi vitáink voltak, és vannak ma is az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel, ezeket viszont nem lehet a szőnyeg alá söpörni, mint nem létezőket, sem túllépni rajtuk, mintha valóban csak személyi ellentétek lennének. Feloldani őket csakis tisztázó szándékkal lehet, akár a nyilvánosság bevonásával. Ez legyen azonban egy következő bejegyzés tárgya, és maradjunk most egyelőre a jobboldal és az SZNT viszonyánál.

A Magyar Nemzet cikkírója által felsorolt szervezetek jövőbeni együttműködésének tárgyalását azzal a megállapítással kell kezdenünk, hogy a Székely Nemzeti Tanács nem jobboldali szervezet és a jövőben sem válik azzá. Bármilyen ideológiai betagolása jobb vagy baloldalra, eredeti céljának a feladását jelentené. Furcsa, hogy ezt több mint hat esztendővel az SZNT megalakulása után még mindig magyarázni kell. Pedig milyen egyszerű az a meghatározás, amelyet az SZNT honlapján is olvashatunk:

„Mi a Székely Nemzeti Tanács?
Székelyföld őshonos közösségének, a székelységnek közképviseleti testülete.”

Egy közképviseletben pedig helye van jobb és baloldalnak, RMDSZ és MPP tagoknak, vagy éppen pártoktól egyenlő távolságot tartó függetleneknek, akárcsak egy parlamentben. Próbáljuk meg felmérni annak az igénynek az abszurditását, hogy a FIDESZ, a Jobbik és a magyar országgyűlés, hármasban alkosson egy jobboldali pólust! Ugye képtelen felvetés? A parlamenttel nem lehet összefogni, mert maga a parlament az összefogás intézményi kerete. Olyan politikai erők összefogása valósul meg általa, amelyek a plurális demokráciát, a többpártrendszert közös értéknek tekintik, és parlamenti szerepvállalásukkal megjelenítik és megerősítik ezeket.

Hasonlóan a Székely Nemzeti Tanács közképviseleti jellegének alapja is egy közös érték, egy közös jövőkép: Székelyföld önrendelkezése, amely az autonómia intézményei révén megvalósítható. A küldöttek pártállásuktól függetlenül ennek elkötelezettjei.

A jövőben tovább kell erősítenünk a Székely Nemzeti Tanácsot. Ennek érdekében létre kell hozni a települési székely tanácsokat ott is, ahol még eddig ez nem sikerült. Válasszanak a helyi közösségek küldötteket a testületbe a maguk soraiból.

Ha a választott küldött MPP tag, akkor hozza magával pártja elkötelezettségét az autonómia iránt.

Ha RMDSZ tag, hozza megvalósítandó feladatként az RMDSZ által szervezett Csíkszeredai Önkormányzati Nagygyűlésen megfogalmazott célt: „régiónk és közösségünk jövőjének egyetlen törvényi garanciája Székelyföld területi autonómiája lehet.”

Ha más párt tagja, hozza magával párttagságát is felülíró személyes hűségét szülőföldje iránt.

Ha párton kívüli, hozza meggyőződését, hogy pártkötődés nélkül is lehet küzdeni a székely szabadságért.

De hozzák mindannyian felelősségüket az őket megválasztó falugyűlések közössége iránt, hozzák szigorúan kötött mandátummal a székely falvak, városok népének akaratát. Így, és csakis így fog hitelesen, vállalt céljainak megfelelően működni a jövőben is a Székely Nemzeti Tanács.

Kívánok boldog újesztendőt minden magyarnak, minden székely embernek, bárhol éljen a nagyvilágban, kívánok hitet és erőt, és reményeink valóra válását a közeli jövőben.

5 megjegyzés:

 1. Szép dolog idealistának lenni.
  Szép dolog a kör mind a 360 fokát képviselő és harmóniában együttmunkálkodó szervezetek parlamentjének gondolni az SZNT-t.
  De ebből sajnos soha semmi nem lesz.
  A szellemet kieresztették a palackból.
  A tömegdemokrácia nem erről szól.
  A rendtartó székely társadalom sem erről szólt.
  Szerintem egyelőre értékek menti összhang kell, és amelyik oldalon van a többség azoké lesz az időleges hatalom. Egészen addig, amíg a kisebbség többséggé nem lesz, hogy aztán az végezze el a szükségesnek vélt pályakorrekciót.
  De a most dívó tömegdemokráciában ennek lehetőségéhez is csak az aktuális többség egyengetheti az utat.
  Szerintem az SZNT egy majdani állapot lehet, és talán lesz is, amelyet a székelyföldi általános és titkos választásokon összeálló közhatalmi, és nem közképviseleti testület fog megjeleníteni.
  Szerintem ennek eléréséért kell dolgozzanak azok, akik hisznek abban, hogy az önálló Székelyföld több lehet, és lesz is, mint a mostani szétforgácsolt akármi.
  Lentről kell építkezni, kövek, téglák már vannak hozzá, bár még azok sem elegek, de a kötőanyag még hibádzik.
  Fenn a magasban lehet várni, és remélni, de oda el kell juttatni a szereplőket.
  Boldogabb új évet innen a határszéli pécskai szórványból.

  VálaszTörlés
 2. Szerintem kár vitatkozni azzal, amit a bejegyzés nem állít (miszerint "a kör mind a 360 fokát képviselő és harmóniában együttmunkálkodó szervezetek parlamentjének gondolni az SZNT-t"). Nincs a világnak olyan parlamentje, ahol a pártok mindig minden témában harminikusan együttmunkálkodnak, sõt, az a kivétel szokott lenni (pl. külpoltikai témákban). De attól még igaz az állítás, hogy nincs a világ egyelen demokratikus országának sem jobboldali, avagy baloldali parlamentje. A Nagy Nemzetgyûlést meg társait inkább próbáljuk feledni, s fogadjuk el, hogy az SZNT egy parlamentként mûködõ testület, ami nem csak definició szerint nem lehet jobboldali, de tényszerûen sem az. Mondtam már sokszor azt a példát, hogy a Polgári Szövetség tagjaiként milyen jól együtt dolgoztunk a helyi RMDSZ-vezetõkkel, amikor a népszámlálást szerveztük. Ezzel szemben mindenki tudja, hogy ugyanezen RMDSZ vezetõk (illetve RMDSZ listán megválasztott önkormányzati képviselõk) döntõ többsége a pártvezetésre hallgatott, s nem vett részt a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyûlés szeptember ötödikei munkálataiban. Tehát néha együtt, máskor külön. Ez tény.
  Árus Zsolt

  VálaszTörlés
 3. Szerintem is kár evidenciákon vitatkozni, ezért nem vitatkoztam a bejegyzés valamely állításával, hanem az összbenyomásom fogalmaztam meg.

  Az én tapasztalatom az, hogy konkrét lokális dolgokban lehet összhangra lelni, akár cselekedni is más világnézetűekkel, mondjuk RMDSZ-hívőkkel, de nagy dolgokban náluk az érdekeltség a döntő, amire ékes példa a legutóbbi EP-választás környezete, és annak utóélete.

  VálaszTörlés
 4. Jó írás

  Csak ameddig az RMDSZ hatalmi pozíciókért képes feláldozni az igaz ügyet, a legfontosabbat, addig kár is ábrándozni ilyenről. Ameddig az MPP vezetője nem látja be hibáit és nem képes lemondani a dicsőségről, s ezzel hitetlenné, megbicsaklottá teszi a pártot, addig ábránd. Ameddig Tőkés László néha forradalmár, néha partner s munkatárs az Rmdsz-el, majd ennek vehemens támadójává válik, addig ábránd. Eddig mindenki ugyanazt a taktikát játszotta el, amit az RMDSZ nagyban, hol ide áll, hol oda, csak hatalomra kerüljön, hogy valahol számba vegyék, de arra, hogy az emberek a politikai prostitúció láttán már mindenkiből kiábrándultak, arra nem gondol senki.

  Hogy az RMDSZ 400,000 ezer szavazatot sem kapott legutóbb, hogy Szász Jenő is hajbókol Basescunál december 1-én, majd elítéli az előbb említett pártot ugyanilyen húzásáért… hát ezek viszik zátonyra a magyar ügyeket, (még lehetne sorolni másokat is persze) mert nincs hiteles erdélyi politikai párt.
  A tagok és választók lehetnek jó szándékú emberek, lehetnek jó ötleteik és helyi szinten igenis tehetnek a népükért a kisebb vezetők, de valami odafent mindenhol eddig elbicsaklott. Az önérdek és pozició fontosabb nekik, mind az autonómia. Hát ezen kellene változtatni.

  Minden tiszteletem a SZNT- nek, mert eddig hiteles maradt.

  VálaszTörlés
 5. smre7-nek:
  Egy közösség erkölcsi és igazi szellemi értékét, valamint pozitív történelmi lépéseit nem azok határozzák meg, akik a cél felé vezető úton félrekalimpálnak és/vagy eltévednek (akár pártvezérként is), hanem akik kitartása töretlen és felelősségteljes!
  Van aki nehezen hiszi el, de az utóbbiak lelkesítő és építő ereje nagyobb tud lenni, mint a legkeményebb árulás romboló hatása.

  Területi önrendelkezésünk felé vezető úton nem arról kell szólni, hogy ez a politikus ennyit, a másik meg annyit ártott a nemzetnek (mert az nyilvánvaló), hanem arról,hogy itt ezt, ott meg azt tették közös célunk érdekében.

  VálaszTörlés