2013. április 21., vasárnap

Levél az Erdélyi Magyar Néppárt II. Országos Küldöttgyűléséhez

Tisztelt Küldöttgyűlés, kedves barátaim!

A Székely Nemzeti Tanács és a magam nevében köszöntöm az Erdélyi Magyar Néppárt második Országos Küldöttgyűlését. Erre a fontos tanácskozásra - amint nyilván azt Önök is tudják, - lehet, hogy sorsdöntő, de mindenképpen kritikus időszakban kerül sor. Románia kormányának az ország nemzetközi kötelezettségvállalásait is sértő régiósítási terve a székelység létezésének maradék intézményi-területi kereteit fenyegeti. Ebben a helyzetben minden erdélyi magyar politikai erőnek együttműködési készségről kell tanúságot tennie, és zárnunk kell sorainkat az ellenséges kormányzati szándékkal szemben. Egyre több küzdeni tudó és küzdeni akaró emberre lesz szükségünk, akik vállalják, hogy gátakat emelnek, ha kell, az idők sodrában, de ha kell békülékeny, okos szóval szerelik le az ellenséges indulatokat. A legfontosabb azonban, hogy az együttműködés magyarok és magyarok között, székelyek és székelyek között ne váljon áldozatává a közelgő választási évben sem a belső vitáknak.
 A Székely Nemzeti Tanács ismételten Románia parlamentje elé kívánja terjeszteni Székelyföld autonómia-statútumát. Szükséges, hogy annak bármilyen változtatása az érintettek akaratára épüljön, s maguk a székelyek mondják meg minden részletében, hogy milyen jövőt képzelnek el maguknak. Szeretnénk, ha lenne olyan magyar képviselő, aki vállalja, hogy azt ismételten a román törvényhozás elé terjeszti, vállalja, hogy kiáll mellette a nyilvánosság előtt. Ha ez nem történik meg, akkor az állampolgári törvénykezdeményezés eszközével kell élnünk. Ebben a munkában is számítunk az Erdélyi Magyar Néppártra, hiszen a vonatkozó törvény feltételeit teljesíteni nem könnyű feladat.
Nagy érdeklődéssel és rokonszenvvel várjuk a európai polgári kezdeményezésük előzetes ellenőrzésének eredményét. Úgy gondoljuk, hogy kezdeményezéseink kiegészítik egymást, és függetlenül attól, hogy mit hoz a jövő, lesz közös feladatunk a közösségi jog fejlesztésében, egy, a mainál demokratikusabb Európa megteremtésében.
A Székely Nemzeti Tanács örömmel bocsátja nemzetközi kapcsolatait, munkájának minden eredményét a székely önkormányzatok, de összes erdélyi magyar partnere rendelkezésére, hiszen a munkánk eredményességének egyik legjobb visszaigazolása, ha az minden erdélyi magyar érdekét, tágabb értelemben a romániai demokrácia egészét szolgálja.
Kívánok eredményes munkát Önöknek, bölcs döntéseket, hogy munkájuk mindannyiunk javát szolgálja.
  
                                                                                              Izsák Balázs
Budapest 2013. április 19.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése