2009. május 24., vasárnap

A székely nép és az RMDSZ

A Székely Nemzeti Tanács rendszeresen használja a „székely nép” kifejezést. Használata természetesnek tűnt, nemcsak azért, mert az önrendelkezés joga népeket illet meg – ez alapnormája a nemzetközi jognak –, és az autonómia révén a székelység épp az önrendelkezés jogával kíván élni, de azért is, mert a szóhasználatnak kialakult a hagyománya, és ha maga az érintett közösség népként határozza meg önmagát, akkor azt mindenkinek el kell fogadnia.

Ezért volt kicsit furcsa, hogy 2008 őszén Markó Béla személyes találkozónk alkalmával a köztünk levő elvi különbségek egyikeként jelölte meg, hogy mi székely népről beszélünk, míg az RMDSZ megközelítésében egységes erdélyi magyarságról kell beszélni. Jeleztem, a mi álláspontunk szerint nem mond ellent sem az erdélyi magyarság, sem a magyar nemzet egységének, ha a székelyek népként határozzák meg önmaguk és ragaszkodnak ahhoz, hogy népként kezeljék mások is. Érdekes, ha a bajorok nevezik önmagukat népnek, ez nem kelt a németekben egységféltő aggodalmakat.

A szakirodalom a nép fogalmát a történelem során változó tartalmú fogalomnak írja le, és pontos meghatározása ma sincs, amikor az önrendelkezési jogot a népek jogaként fogadja el a nagyvilág. Nem tévedünk, ha nem az elméletet, hanem a nemzetközi gyakorlatot tekintjük irányadónak, és népnek olyan területi, történelmi, kulturális közösséget tekintünk, amelyik él, vagy élni kíván az önrendelkezés jogával. Ez lenne az a meghatározás, amely országok és régiók népeit egyformán jelöli, függetlenül attól, hogy etnikailag egységesek vagy sem (Svájc), vagy részei egy nagyobb nemzeti közösségnek (bajorok, székelyek), van-e önálló államuk, autonóm régiójuk, vagy csak törekvéseikben fogalmazták meg ezt az igényt.

Az, hogy az RMDSZ-ben is változott valami, ami a nép fogalmához, a székely néphez való viszonyulást illeti, Markó Béla Csíkszeredában május 22-én elmondott beszédéből tudtam meg.
A magyar vezetők leváltásával kapcsolatban mondta:
- Velünk ezt nem lehet megtenni! A székely nép szabadságszeretete ezt nem hagyja! Ez az autonómia, ezt akarjuk.

Bár Székelyföld autonómiája sokkal több, mint magyar vezetők kinevezése, jegyezzük meg ezt a napot. A székely nép megjelent az RMDSZ szóhasználatában is. Reméljük nem kampányfogásként, és a szövetség a választások után is törekedni fog, hogy érvényt szerezzen a székely nép szabadságszeretetének.

1 megjegyzés:

  1. Igen, Markó használta a székely nép kifejezést és autonómiázott szaporán Csíkszeredában, de Nyárádszeredában a csapata újból bojkottálta a népszavazás tervezetének napirendre tűzését, annak ellenére, hogy megállapodtak az SZNT és az MPP helyi szervezetével a kérdésben. Minden kezdődik elölről.

    VálaszTörlés