2012. június 13., szerda

A székelyek szövetséget ajánlanak Dél-Tirolnak

MAROSVÁSÁRHELY - A Székely Nemzeti Tanács nyílt levélben ajánl szövetséget Dél-Tirolnak, egy európai polgári kezdeményezésben való együttműködés formájában. A székelység, egy hozzávetőlegesen 700.000 lelket számláló magyar népcsoport, mely viszonylag egy tömbben él Erdély (Románia) 3 megyéjében.
    A Nemzeti Tanács, az EU működéséről szóló szerződés által bevezetett európai polgári kezdeményezés eszközével egy olyan szabályozást szeretne megvalósítani, mely megakadályozná a "nemzeti régiók" hátrányos gazdasági megkülönböztetését, valamint szavatolná az európai strukturális alapokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét. A nemzeti kisebbségek regionális identitása, kulturális és nyelvi sajátosságaik sem a már létező, sem pedig a jövőben felállítandó regionális önkormányzatokban nem változhat meg.
    A székelyek ezzel arra utalnak, hogy Románia tervezett közigazgatási reformjával a magyarok kisebbségbe kerülnének saját régiójukban, elveszítve ezzel  azt a csekély mértékű önkormányzatiságot is, melyet jelenleg birtokolnak.
       Ezért kell Európa nemzeti kisebbségeinek összefogniuk és ezért hívja fel a Székely Nemzeti Tanács Dél-Tirolt.

Dolomiten 2012-06-12Ez pedig maga a levél: 
 
Nem segítséget kérünk, hanem szövetséget ajánlunk
Székelyföldi üzenet Dél-Tirolba
Európának számos olyan régiója van, amelyet nyelvi, kulturális sajátosságok különböztetnek meg a környező régióktól. Az Európai Unióról szóló szerződés fontos értéknek tekinti a nyelvi és kulturális sokszínűséget, következésképp ezeknek a régióknak a változatlan fennmaradása, fejlődése az Unió céljai közé tartozik.
Történelmüket, közjogi helyzetüket, az őket magukba foglaló államokat tekintve nagyon nagy eltérés mutatkozhat eme régiók között. Van köztük olyan, amely széleskörű, példaértékűnek tekintetett autonómiát élvez, mint Dél-Tirol, Katalónia, Baszkföld vagy Skócia. Van olyan, amelyet az állam, amelynek területén van, még sajátos tájegységnek sem ismer el, és a helyi lakosság akaratát figyelmen kívül hagyva, azt sem engedi, hogy egyetlen közigazgatási területi egységet alkosson. Ilyen helyzetben van a romániai Székelyföld.
Felmerül a kérdés: vannak-e ezeknek a régióknak, a felsoroltak ellenére, közös érdekeik és van-e esély ezek közös megfogalmazására?         
Mi, székelyek nagy rokonszenvvel követjük a hozzánk hasonló térségek sorsát. A hozzánk hasonló sorsú közösségek mindennapjait, függetlenül attól, hogy azok hagyományos kisebbségként, őshonos közösségként vagy népként határozzák meg önmaguk. Aggódunk, ha a katalánok nyelvhasználati joga visszaszorul, pedig mi annyira sem használhatjuk szabadon az anyanyelvünket, mint ők. Az ő jogaik viszont nekünk hivatkozási alapot jelentenek, és minket is érint, ha a hivatkozási alapunk gyengül. Szeretnénk, ha az Unió hivatalos nyelvei közt lenne a katalán, a baszk, és ezek a régiók a termékeiket a maguk nyelvén feliratozva forgalmazhatnák az Unióban.
Tetszik nekünk a Dél-Tiroli autonómia, de aggódva kérdezzük, miért nem fontos Monti úr kormányának a Dél-Tiroliak véleménye a megszorító intézkedésekről, és a gazdasági terhek viselésének módjáról, olyan helyzetben, mikor Dél-Tirol gazdasági teljesítménye enyhítette és enyhíti Olaszország gazdasági válságát? Szeretnénk, ha az SVP vollautonomie programja bővítené Dél-Tirol autonómiáját, és a dél-tiroli nép akarata még jobban, teljesebben érvényesülhetne a jövőben.
Milyen esélyt kínálhat erre egy uniós polgári kezdeményezés? Milyen jogszabály megalkotását kell kérnünk a Bizottságtól, hogy a „nemzeti régiók” ügye előre lépjen?
Az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés kiemelt figyelmet szentel a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régióknak, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók. El kell érnünk, hogy külön, uniós jogszabály biztosítson a nemzeti régiók számára is különleges figyelmet az Unió kohéziós politikájában, akadályozza meg ezeknek a régióknak a hátrányos gazdasági megkülönböztetését, biztosítsa az esélyegyenlőséget a strukturális alapokhoz való hozzáférésben. Egy ilyen jogszabálynak alapelvként kell kimondania a nagy és kis népek közötti egyenlőséget, a diszkrimináció tilalmát, és biztosítania kell a jogi feltételeit annak, hogy az Unió kohéziós politikája ezekben a régiókban úgy valósuljon meg, hogy közben azok regionális identitása, kulturális, nyelvi sajátosságai ne változzanak meg, hiszen ez alapvető feltétele annak, hogy Európa kulturális sokszínűsége fennmaradjon.
Ennek érdekében biztosítani kell az adott földrajzi körzet számára a regionális önkormányzás többlethatáskörökkel felruházott intézményeit, amelyeknek elegendő hatáskörrel kell rendelkezniük a régió sajátosságainak fenntartásához, és megfelelő gazdasági fejlődéséhez, hogy az Unió átfogó, harmonikus fejlődése fenntartható legyen, és ezzel párhuzamosan kulturális sokszínűsége is fennmaradjon. 
A mondat első fele egyértelműn olyan régiókra vonatkozik, amelyek a regionális önkormányzás intézményeivel egyáltalán nem rendelkeznek, a második fele viszont (elegendő hatáskör) az autonómiával már rendelkező régiók előtt nyitná meg a jogkörök bővítésének uniós szintű esélyét. Közös feladatunk, hogy egymást segítve, egymással szövetségben megtaláljuk azokat a konkrét megfogalmazásokat, amelyek Dél-Tirolnak is, Székelyföldnek kedvező uniós perspektívákat nyitnak a jövőben. Egyelőre viszont annyi a feladatunk, hogy a Bizottság a „nemzeti régiók” ügyében elindított polgári kezdeményezést nyilvántartásba vegye.
Szeretnénk elérni, hogy a nemzeti régiók lakói pont úgy érezhessék hazájuknak a régiót, ahol élnek, mint a többségi nemzetek Európa országait. Csakis így valósulhat meg az Európai Unióban a nagy és kis népek egyenlősége, úgy ahogyan azt az ENSZ alapokmánya is megfogalmazza.  
                                                                                             
                                                                                               Izsák Balázs
                                                                             A Székely Nemzeti Tanács elnöke
http://www.nationalregions.eu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése