2012. július 9., hétfő

Nyílt levél Hans Heinrich Hansen Úrnak, a FUEN elnökének


Tisztelt Elnök Úr!


Nagy rokonszenvvel követjük a FUEN munkáját, és nagyra értékeljük a moszkvai kongresszusukon, a romániai magyarság jogainak védelmében elfogadott határozatot. Értékeljük, hogy támogatják az RMDSZ kezdeményezését egy európai kisebbségi keretszabályozás elfogadását célzó polgári kezdeményezés elindítására. Ugyanakkor sajnálkozva állapítjuk meg, hogy az Európai Uniónak nincsen olyan jogalkotási hatásköre, amely egy ilyen jogszabály megalkotását lehetővé tenné, a polgári kezdeményezés során viszont szigorúan csak azt lehet kérni a Bizottságtól, hogy a Szerződések végrehajtása céljából jogszabály alkotására tegyen javaslatot az Európai Parlamentnek.

Közismert, hogy negyven éve folynak próbálkozások az Unióban kötelező kisebbségvédelmi normák elfogadására, ám ez EU szerződések módosítása nélkül ez ma sem lehetséges. Ilyen értelemben nem hozott változást a Lisszaboni Szerződés sem. Mi magunk is rokonszenvezünk azokkal az erőfeszítésekkel, amelyeket az Európai Parlament Kisebbségi Frakcióközi Munkacsoportjának (Intergroup) tagjai tesznek és bízunk abban, hogy a munkájuk előbb utóbb eredményt fog hozni.     

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a Székely Nemzeti Tanács egy olyan polgári kezdeményezést kíván elindítani, amely, ha sikeres lesz, az Unióban élő kisebbségek tekintélyes hányadának javítana a helyzetén. Egy olyan jogszabály megalkotást fogjuk kérni, amely a nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságokkal rendelkező régiókban a gazdasági, társadalmi és területi kohézió feltételeit úgy szavatolná, hogy közben azok sajátosságai ne változzanak meg.

Szeretném hangsúlyozni, a javaslatunk nem ellentétes az RMDSZ elképzelésével, s amennyiben az konkrét formát ölt, és be is jegyzi a Bizottság, mi készen állunk támogatni azt és partnereinket is erre ösztönözni. 

Korábban Dél-Tirolban ebben a tárgyban folytattunk megbeszélést Dr. Martha Stockerrel, a FUEN alelnökével, Herbert Dorfmann EP képviselővel, Günther Rautz-al a bozeni Európai Akadémia Kisebbségjogi Intézetének koordinátorával és korábbi javaslatunkat e megbeszélés szellemében alakítottuk.

Kezdeményezésünkről a www.nationalregions.eu honlapon lehet többet megtudni, de itt lehet csatlakozni önkéntes támogatóinkhoz is. Jelen levelemhez csatolom az elképzelést részletező írást és egyben kérem önöket, tanulmányozzák a javaslatunkat, tegyék meg az észrevételeiket, és támogassák a kezdeményezést.

Őszinte nagyrabecsüléssel:
                                                                                                

                                                                                                                        Izsák Balázs
                                                                                                      A Székely Nemzeti Tanács elnöke

Marosvásárhely, 2012. június 15.   

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése