2012. július 15., vasárnap

Románia kormányának válaszlevele

Victor Ponta miniszterelnökhöz címzett nyílt levelünkre megjött a válasz. A Bukarestben, június 22.-én iktatott  levelet, június 26-án, Strasbourgban olvastam először, két megbeszélés közötti szünetben. Tudomásul vettem Románia kormányának írásos ígéretét: az ország közigazgatási beosztásának esetleges átalakítása során tiszteletben fogja tartani a vonatkozó nemzetközi és európai normákat, nyilván Románia kötelezettségvállalásait és az érintettek akaratát is. Alább a válaszlevél eredetije, alatta pedig a magyar fordítása olvasható. Máris továbbítottuk az Európai Unió, az Egyesült Államok, Kanada és Oroszország bukaresti nagykövetségeinek, kérve őket, hogy figyeljenek a jövőben is arra, mi történik Romániában, hogyan alakul a közigazgatási reform. Terjesztjük a továbbiakban is a nagyvilágban, de az lenne a jó, ha maguk az érintettek, a székelyek és választott vezetőik figyelnének a legéberebben, úgy mintha éppen nekik címezte volna Ady Endre: "S akik még vagytok, őrzőn, árván,/ Őrzők: vigyázzatok a strázsán."


Közigazgatási- és Belügy-minisztérium                                                                 Nem titkos
A Közigazgatási Reformért Felelõs Központi Egység
Iktatószám: 2217651/U.C.R.A.P/22.06.2012

                                                                                
A Székely Nemzeti Tanácsnak
Ferencz Csaba alelnök figyelmébe

Tisztelt Alelnök úr,
     Victor Ponta miniszterelnök úrhoz intézett, a Kormány Főtitkárságának Közönségszolgálati Igazgatóságán 15D/6687/23.05.2012-es számmal iktatott, s a Közigazgatási- és Belügy-minisztérium keretében működő Közigazgatási Reformért Felelős Központi Egységhez megoldás végett továbbított levelével kapcsolatban a következőket hozzuk a tudomására:
     Az alkotmány előírásainak megfelelően az ország területi-közigazgatási szervezésének újragondolása/ módosítása (melynek módját jelenleg a 2/1968-as törvény szabályozza) csak egy sarkallatos törvény által lehetséges. Amennyiben a kormány egy törvénytervezetet, avagy egy stratégiai előkészítő dokumentumot dolgoz ki Románia területi-közigazgatási átszervezésére vonatkozóan, ezt a vonatkozó európai és nemzetközi jogi előírások, illetve a közösséggel való konzultálás elvének betartásával fogja elkészíteni, olyan szakmai tanulmányok és elemzések után, amelyek megalapozzák az új törvényes prioritásokat/irányvonalakat/előírásokat, s amelyek felmérik ezek várható hatását.

                                                          Tisztelettel,
                                                       Petru Tagorean
                                                           igazgató

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése