2015. július 22., szerda

Felhívás a gépjármű tulajdonosokhoz Székelyföld határainak kivilágítására

    2015. május 3.-án felhívást tettünk közé, amelyben arra kértük Székelyföld határközségeinek és határvárosainak önkormányzatait, a magyar történelmi egyházak gyülekezeteit, a civilszervezeteket, a helyi önkéntes tűzoltókat és közbirtokosságokat, és az érintett települések minden lakóját, hogy vállaljanak aktív szerepet Székelyföld határainak kivilágításában.
    Az indoklásban elmondtuk, a megmozdulásra azért van szükség, mivel Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza, Székelyföld autonómiájára vonatkozó igényünknek pedig már a puszta megfogalmazását „bűnügyi jelenségként” kívánja kezelni, és Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen a magyarság minden tiltakozó megmozdulását betiltják vagy korlátozzák. A Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló erejű összefogással hozzuk Bukarest és a nagyvilág tudomására, hogy Székelyföldet sem feldarabolni, sem beolvasztani nem hagyjuk. A rendezvény jelmondata változatlanul az Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása:
      „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni Románia számára is, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.”
       Jelen második felhívással a gépjármű tulajdonosokat kívánjuk megszólítani, akik részvételükkel még hatásosabbá tehetik Székelyföld határának kivilágítását. Arra kérjük őket, hogy a határközségekben kijelölésre kerülő gyülekezési pontokban, de még inkább azokon kívül közelítsék meg a lehető legjobban a határt, és a megadott időpontban felgyújtott lámpáik fényét, közvetlenül a lámpák elé 45˚-os szögben helyezett tükrök segítségével irányítsák függőlegesen felfelé.
       Ezzel a módszerrel az eredetileg tervezett 750 kivilágítási pontot több ezerre tudjuk emelni. Ösztönözzünk egyben mindenkit, akinek lehetősége van, hogy bármilyen más világítástechnikai eszközt felhasználjon.
         Nagy szerep hárulhat a motorbicikli tulajdonosokra, hiszen ők számos olyan határszakaszt tudnak megközelíteni, ahol a tűzgyújtás nem engedélyezett, és ők azok, akik a határt a legjobban meg tudják közelíteni, esetenként ott is, ahol ez autóval nem lehetséges, illetve ott, ahol a csoportos részvétel szükséges és ezt az a szervezettség biztosíthatja, amellyel leginkább ők rendelkeznek. Ezért szólunk a motorbicikli tulajdonosok szervezeteihez: október 24. egy lehetőség arra, hogy megmutassák, szervezetten és hatékonyan tudnak fellépni Székelyföld autonómiája érdekében, ezért kérjük őket, hogy tekintsék fontos küldetésnek a székely határ kivilágítását.
          A fentiekben leírt közös fellépés világossá teszi mindenki számára, hol van Székelyföld történelmileg kialakult, természetes regionális határa, amelyet mi közigazgatási határrá akarunk tenni. Eddig a határig fog kiterjedni a székely autonóm közhatóságok hatásköre!
         A közkívánságra október 24.-re, október utolsó szombatjára módosított időpontú megmozduláson övezze fény Székelyföldet, legyen látható az a körvonal, amely számunkra cél, de amely jelkép is, a székely haza jelképe, amelyet sem elhagyni, sem elfeledni nem fogunk, amely összefog bennünket és közös cselekvésre ösztönöz.
       Ez a megmozdulás a közakarat ismételt kinyilvánítása lesz. Ha van bennünk elegendő akarat és kitartás, ha van bennünk elegendő hit, akkor úgy rakjuk körbe szülőföldünket lármafákkal, tüzekkel, fényoszlopokkal, hogy látni fognak, és előbb utóbb beállnak közénk azok is, akik ma elfordulnak és legyintenek, akik ma mosolyognak, mert rá fognak jönni: nagyszerű érzés közösségi élményként megélni az akaratot, amely alakítani képes a holnap valóságát.  
      A magunk részéről mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a nagyvilág tudjon az eseményről, arra kellőképpen odafigyeljen.

Marosvásárhely 2015-07-21                                                     Izsák Balázs                                                                                                                      A Székely Nemzeti Tanács elnöke